QUISOCJO

Loading...

jueves, 9 de octubre de 2014

ALMENYS ALS ESCOCESOS ELS VAN DEIXAR VOTAR AL MENOS A LOS ESCOCESES LES DEJARON VOTAR
El poble escocès ha decidit seguir al costat d’aquell país amb un nom una mica pedant, que com hashtag a Twitter ocuparia gairebé tot el post: Regne Unit d’Anglaterra, Escòcia, País de Gal.les i Irlanda del Nord. No és el resultat que hi hauríem desitjat, almenys per tornar als escocesos la seva estima com a poble, però s’ha pogut fer en democràcia de debò, amb tots dos contendents lluitant d’igual a igual per aconseguir els vots de la ciutadania. Una cosa que d’altres pobles d’Europa desitgen saber igualment, i que no els han deixat almenys fer una consulta, igual que una empresa o un partit polític fa una enquesta entre la gent. O la província canadenca del Québec, que és ben diferent a les altres províncies del país. Si el Canadà és de població anglosaxona, religió protestant i parla anglesa, el Québec és catòlic, població llatina francesa i parlen en francès. L’Estat canadenc els ha deixat fer dues consultes, sempre amb resultat negatiu, però hi volen fer-la un altre cop, quan els esdeveniments siguin favorables. El Québec no ha sofert cap boicot ni ha sigut perseguit per les seves idees diferents, tots els canadencs coneixen el seu tarannà, ja que els quebequesos, sàviament, han acceptat els resultats, i el Québec pot presentar cada any una pel.lícula als Òscars de Hollywood parlada en francès “québecois”. L’any 2004 va guanyar l’estatueta amb la magnífica, intensa i profunda “Les invasions bàrbares”, visió de la mort de les ideologies simbolitzada en un professor universitari que pateix un càncer terminal i que és un idealista d’esquerres clàssic, tot i que defraudat amb el comunisme. I no crec que els britànics boicotegin els escocesos, perquè diuen que els necessiten de debò. Veurem si això és cert o potser no. A l’Estat espanyol, ja sabem que el pitjor pecat és l’enveja, perquè molts creiem que és per això, no poden deixar a Catalunya que almenys faci una consulta encara que no sigui vinculant. Els mateixos que s’ofenen contra França només per un programa d’humor que parlava amb ironia dels triomfs d’esportistes espanyols, i que fins i tot demanaven el tancament de Canal + França o alguna cosa pitjor, no saben actuar com ho fa un país civilitzat de debò. Només saben copiar coses de països civilitzats quan aquestes son properes a les seves pròpies idees de la vida, com la passió per la família unida dels Estats Units o l’Economia de mercat. No diré més dels seus defectes, ja els coneixem tots i ja resulta cansí, no volen modernitzar-se, sembla tenir encara aquells tics d’enviar missioners als països del Tercer Món per evangelitzar-los, quan la majoria de missioners respecten els costums d’aquells països, i més ara mateix. Els escocesos van tenir la sort, mil vegades la sort, d’haver estat escoltats, tant se val el resultat de la votació, aviat tornaran a ser els veïns d’opinió diferent però que saben conviure. Els defectes que jo hi trobava si ells formaven el seu nou Estat, era que encara Escòcia no té coses que Catalunya sí té, com la indústria més potent o el respecte cap als drets de la dona, ja que si no, no es comprendria perquè la majoria de dones escoceses van votar No. Per ser un país avançat com els nòrdics, encara els resta molt camí, que tant de bo sigui recorregut aviat. Catalunya, veurem la sort que té, o que almenys la deixen tenir el seu tarannà sense imposicions alienes.

AL MENOS A LOS ESCOCESES LES DEJARON VOTAR

El pueblo escocés ha decidido seguir al lado de aquel país con un nombre un poco rimbombante, que como hashtag en Twitter ocuparía casi todo el post: Reino Unido de Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte. No es el resultado que hubiéramos deseado, al menos para devolver a los escoceses su estima como pueblo, pero se ha podido hacer en democracia de verdad, con ambos contendientes luchando de igual a igual para conseguir los votos de la ciudadanía. Algo que otros pueblos de Europa desean saber igualmente, y que no les han dejado al menos hacer una consulta, al igual que una empresa o un partido político hace una encuesta entre la gente. O la provincia canadiense del Québec, que es bien diferente a las otras provincias del país. Si el Canadá es de población anglosajona, religión protestante y habla inglesa, Québec es católica, población latina francesa y hablan en francés. El Estado canadiense les ha dejado hacer dos consultas, siempre con resultado negativo, pero quieren hacerla de nuevo, cuando la coyuntura sea favorable. Québec no ha sufrido ningún boicot ni ha sido perseguido por sus ideas diferentes, todos los canadienses conocen su talante, ya que los quebequenses, sabiamente, han aceptado los resultados, y Québec puede presentar cada año una película a los Oscars de Hollywood hablada en francés "Québécois". En 2004 ganó la estatuilla con la magnífica, intensa y profunda "Las invasiones bárbaras", visión de la muerte de las ideologías simbolizada en un profesor universitario que sufre un cáncer terminal y que es un idealista de izquierdas clásico, aunque defraudado con el comunismo. Y no creo que los británicos boicoteen a los escoceses, por que dicen que los necesitan de verdad. Veremos si esto es cierto o tal vez no. En España, ya sabemos que el peor pecado es la envidia, por que muchos creemos que es por eso, no pueden dejar a Catalunya que al menos haga una consulta, aunque no sea vinculante. Los mismos que se ofenden ante Francia sólo por un programa de humor que hablaba con ironía de los triunfos de deportistas españoles, y que incluso pedían el cierre de Canal + Francia o algo peor, no saben actuar como lo hace un país civilizado de verdad. Sólo saben copiar cosas de países civilizados cuando estas son cercanas a sus propias ideas de la vida, como la pasión por la familia unida de Estados Unidos o la Economía de mercado. No diré más de sus defectos, ya los conocemos todos y ya resulta cansino, no quieren modernizarse, parecen tener aún aquellos tics de enviar misioneros a los países del Tercer Mundo para evangelizarlos, cuando la mayoría de misioneros respetan las costumbres de aquellos países, y más ahora mismo. Los escoceses tuvieron la suerte, mil veces la suerte, de haber sido escuchados, no importa el resultado de la votación, pronto volverán a ser los vecinos de opinión diferente pero que saben convivir. Los defectos que yo encontraba si ellos formaban su nuevo Estado, era que aún Escocia no tiene cosas que Catalunya sí tiene, como la industria más potente o el respeto hacía los derechos de la mujer, ya que si no, no se comprendería por que la mayoría de mujeres escocesas votaron No. Para ser un país avanzado como los nórdicos, aun les queda mucho camino, que ojalá sea recorrido pronto. Catalunya, veremos la suerte que tiene, o que al menos la dejan tener su talante sin imposiciones ajenas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario